Portál pre mamičky a ich detičky
- Ukulele

Puška s príslušenstvom - POLICE SET WARRIORS

subpage-img

Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa, najmä deti, výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným.

Ide o nasledovnú hračku: Puška s príslušenstvom – POLICE SET WARRIORS, NO. A 032

Pôvod: Made in China (uvedené na obale)

Popis: Hračka obsahuje pušku, pištoľ, 2 druhy striel s prísavným kalíškom, ďalekohľad, putá a terčíky. Zabalená je zalisovaním fólie na farebne potlačený papier tzv. blister. Na obale je uvedené označenie CE, názov POLICE WARRIORS ACTION a artiklové číslo NO. A 032. Na zadnej strane obalu je nalepený štítok s označením Puška s príslušenstvom.

Druh nebezpečnosti: Riziko zadusenia

Príčiny nebezpečnosti: Pri skúške ťahom sa prísavky, ktoré tvoria nárazový povrch striel, ľahko oddelili. Ak nie je prísavka k hračke riadne pripevnená, možno predpokladať, že sa počas bežného a predvídateľného používania deťmi uvoľní. V prípade, že celá zostane v ústach, môže zablokovať dýchacie cesty v zadnej časti ústnej dutiny a hornej časti krku a spôsobiť udusenie.

Opatrenia na ochranu trhu: Predávajúcemu, ktorý je zároveň distribútorom predmetnej hračky na trh SR, boli uložené záväzné pokyny zabezpečiť zamedzenie predaja a dodávky nebezpečných výrobkov. Šetrením bolo zistené, že kontrolovaný hospodársky subjekt distribuoval predmetné nebezpečné výrobky len do svojej predajne a z predložených nadobúdacích dokladov bolo zistené, že nedošlo k predaju nebezpečných výrobkov spotrebiteľovi.

Slovenská obchodná inšpekcia, napriek tejto zistenej skutočnosti, odporúča spotrebiteľom, ak si túto hračku zakúpili od iných predajcov, aby ju vo vlastnom záujme prestali dávať deťom na hranie. Spotrebiteľ má právo predmetný nebezpečný výrobok vrátiť späť a pri uplatnení tohto práva mu bude vrátená kúpna cena výrobku.

Zdroj: SOI

 

Zlý text
Dobrý text

Ďalšie články na ukulele.sk

Nebezpečný výrobok - Nočné svietidlo TIAOGUANGDENG No.1

Oznámenie k spoplatnenej stránke knihovna.sk

Nebezpečný výrobok - Nočná lampička s motívom "WINNIE THE POOH", ref. 91666 Disney

Nebezpečný výrobok - detský hrnček s rôznym motívom

Nebezpečný výrobok - Plastové lietadlo - triedič tvarov, Airplane NO.815