Portál pre mamičky a ich detičky
Očkovací kalendár pre rok 2013

Očkovací kalendár pre povinné pravidelné očkovanie osôb, ktoré dosiahli určený vek s platnosťou od 1.1.2013

Očkovací kalendár pre rok 2012

Očkovací kalendár pre povinné pravidelné očkovanie osôb, ktoré dosiahli určený vek s platnosťou od 1.1.2012

Vyjadrenie Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv k vakcínam proti pneumokokovým infekciám.

ŠÚKL: minister zdravotníctva konal na základe odborných požiadaviek. Zaradenie oboch vakcín (Synflorix (GSK) a Prevenar 13 (Pfizer) do kategorizácie liekov od 1.januára 2011

Očkovací kalendár pre rok 2011

Očkovací kalendár pre povinné pravidelné očkovanie osôb, ktoré dosiahli určený vek s platnosťou od 1.1.2011

Očkovací kalendár pre rok 2010 (platnosť od 1. 7.2010)

Očkovací kalendár pre povinné pravidelné očkovanie osôb, ktoré dosiahli určený vek s platnosťou od 1.7.2010 do 31.12.2010

Očkovací kalendár pre rok 2010

Očkovací kalendár pre povinné pravidelné očkovanie osôb, ktoré dosiahli určený vek s platnosťou od 1.1.2010 do 30.6.2010